V podjetju Treves d.o.o. uresničujejo zastavljene cilje, ki so vezani na pridobitve novih kupcev. Tako so v juliju dobavili prve izdelke za novega kupca na Slovaškem, in sicer gre za vozilo Land Rover Defender. Na ta način, poleg povečanja z razpršitvijo prodaje, zmanjšujejo tržna tveganja.

S tem je podjetje dokazalo, da je možno kljub krizi in omejitvam, ki so povezane z epidemijo Covid 19, uspešno voditi in dokončati zahteven projekt z novim kupcem. 

Za zagotovitev konkurenčnosti in rentabilnosti proizvodnje je bilo potrebno uporabiti inovativne pristope pri razvoju izdelka, proizvodne opreme in proizvodnega procesa. V primerjavi s klasičnim procesom, ki se uporablja pri izdelavi podobnih izdelkov, je rezultat inovativnega razvoja bistveno bolj avtomatiziran in rentabilen proizvodni proces.

5493