V Trevesu d.o.o. se zavedajo, da je varovanje okolja in skrb za ohranjanje naravnih virov njihova dediščina in obveza za jutri.

Ravnanje z okoljem je sestavni del vodenja družbe. Po poslovnih in strateških odločitvah se upoštevajo okoljski cilji, ki se uveljavljajo z načrtovanjem in izvajanjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem vplivov na okolje.

S sprejeto okoljsko politiko zmanjšujejo negativne vplive na okolje in sledijo zastavljenim ciljem:

  • vodenje proizvodnih procesov skladno z zakonodajnimi zahtevami varovanja okolja, zdravja in premoženja,
  • posodabljanje tehnoloških procesov v skladu z najboljšimi razpoložljivimi metodami in tehnikami,
  • zagotavljanje varnostnih ukrepov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
  • gospodarsko ravnanje z energijo in vodnimi viri,
  • zmanjšanje količine odpadkov in nastale odpadne industrijske embalaže ter
  • zmanjšanje ali ukinitev uporabe nevarnih snovi v proizvodnih procesih.

Vse okoljske vidike podjetja so sistematično uredili skladno s standardom ISO 14001-2015, ki so ga obnovili v letu 2018.

pdfOkoljska politika

pdfVarnost in zdravje