Organizacijska kultura in klima

Treves d.o.o. je podjetje, ki deluje v izrazito proizvodnem okolju v zahtevni avtomobilski branži in je močno vpeto v mednarodno okolje. Nenehno mora strmeti k izboljšavam, razvoju produktov za svoje kupce in k optimizaciji  lastnih delovnih procesov in organizacijske kulture ter učinkovitosti. Zato potrebuje visoko pripadne, sposobne ter zavzete zaposlene, ki se zavedajo svoje vloge, pomembnosti in moči v uspešnosti podjetja, v katerem delajo.

Poslanstvo, vrednote in vizija

Osnovno poslanstvo podjetja je proizvodnja in dobava sestavnih delov ustrezne kakovosti za prvo vgradnjo proizvajalcem avtomobilov v dogovorjenih rokih in dogovorjenih količinah.

Temeljne vrednote, po katerem se podjetje ravna in sprejema poslovne odločitve, so:

 • skupinsko delo,
 • pozitivno vedenje,
 • vodstvene kompetence,
 • predani ljudje,
 • operativna odličnost,
 • odgovornost,
 • globalnost,
 • vodenje sprememb,
 • inovativnost,
 • zadovoljstvo kupcev,
 • ustvarjati konkurenčne prednosti.

Sledenje viziji »ENA KULTURA, EN TREVES« je dolžnost vsakega zaposlenega. Zaposlene spodbujajo, da sprejemajo odločitve na njihovih področjih odgovornosti in so relativno neodvisni v izvajanju svojih nalog. Podjetje spodbuja njihov nadaljnji razvoj preko investicij v izobraževanje in izpopolnjevanje za kar podjetje že od leta 2012 prejema nagrado za TOP izobraževalni management, leta 2013 pa je prejelo nagrado za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Podjetje Treves d.o.o. je poslovno leto 2019 zaključilo z dobrih 19 milijonov in pol evrov prodaje in stopnjo dobičkonosnosti nad povprečjem branže. 

V podjetju so zelo aktivni na področju pridobivanja novih kupcev in s tem širjenja obsega dela na vseh področjih. V letu 2016 so pričeli z aktivnostmi na novem projektu za kupca Jaguar, v letu 2017 so pričeli z dobavami za model E-Pace, v letu 2018 pa za model na električni pogon, Jaguar I-Pace. Nadaljna rast je bila dosežena v letu 2020, ko je podjetje pričelo z izdelavo in dobavo izdelkov za model Land Rover Defender v slovaško tovarno v Nitri.

Z nedavno sklenjenimi dogovori posegajo v razred »premium« vozil, s čimer širijo svojo prisotnost v različnih segmentih in na več trgih. S tem povečujejo svojo konkurenčnost in zmanjšujejo poslovna tveganja. Z novimi tehnologijami povečujejo svojo prisotnost v segmentu električnih vozil. Vrednost izdelkov, ki so vgrajeni v električne avtomobile, predstavlja četrtino prodaje. V podjetju aktivno razvijajo izdelke za nove modele električnih avtomobilov.

V letu 2020 je bila planirana nadaljnja rast prihodkov, ki pa jo je zaustavila epidemija Covid-19, ki je povzročila zaustavitev naročil in s tem proizvodnje v celotni branži. Z obvladovanjem stroškov in aktivnim upravljanjem denarnega toka v podjetju skrbijo za ustvarjanje osnove za nadaljnjo rast v drugi polovici leta 2020 in v naslednjih letih.

 

One Trèves